Produktion von Glasflaschen

Effektive glasmaskineolier med lav restdannelse

Smøremidler til glasindustrien

I den industrielle produktion af hulglas er smøremidler permanent udsat for høje temperaturer på langt over 200°C. Afhængig af størrelsen af anlægget er der mange forskellige smøresteder, der skal behandles på pålidelig måde.

Mange produkter fra glasindustrien bliver anvendt i fødevareindustrien. Brugen af NSF-registrerede smøremidler i COLD-END-området kan i fremtiden betyde en vital sikkerheds- og konkurrencefordel for dig.

TUNAP tilbyder en omfattende portfolio af smøremidler, rengøringsmidler og produkter til overfladebehandling, som er blevet udviklet til at øge produktionen.

TUNAP-produkter er kendetegnet ved en lav restdannelse. Desuden forlænges smøreintervallerne gennem forsyningen via de(t) centrale smøresystem(er). Således kan du drive dine maskiner og systemer pålideligt og reducere omkostninger til vedligeholdelse og reparation.