Lyse, næsten gennemsigtige ringe med indskrevne forskrifter og krav

Kemisk overensstemmelse

Du drager fordel af vores høje ambition

Du køber ikke bare et produkt fra TUNAP - du nyder også godt af vores opfyldelse af alle de lovmæssige forpligtelser, der er involveret.

Sikkerhed og miljø og sundhedstolerance er blandt vores højeste virksomhedsmål.

Vores specialister er tilgængelige til at rådgive og hjælpe dig på alle produktområder

  • Håndtering af farlige substanser
  • Håndtering af farligt gods
  • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade på forskellige sprog
  • Toldklassificering
  • REACh-administration
  • GHS-administration
  • Markedsføringskontrol
  • Forberedelse af produktinformationsfiler, herunder sikkerhedsvurderinger
  • Uddannelser
  • Meddelelser til giftkontrolcenter og til CPNP
Hånd, der holder en smartphone med et rød-hvidt farvet display, der viser tallene til nødopkald

Giftkontrolcenter

Du kan nå giftkontrolcenteret (Giftnotruf i Tyskland / 24 timer i døgnet), som vi samarbejder med:

Telefon +49 (0)30 19 240

giftnotruf.de