Rohr- und Leitungssysteme einer Raffinerie

Bestandige specialsmøremidler og vedligeholdelsesprodukter til den kemiske industri

Smøremidler til den kemiske industri

Kemiske processer betyder påvirkning af aggressive medier, ofte forbundet med eksponering for ekstreme temperaturer og øget trykbelastning for maskiner og udstyr, der skal kunne holde til en høj kapacitetsudnyttelse. Desuden skal der for produkterne til enhver tid kunne garanteres en defineret kvalitet og renhed. Under hensyntagen til disse meget specielle betingelser er brugen af specialsmøremidler, der er præcist tilpasset de tribologiske krav på de enkelte smørepunkter, en nødvendighed.

Til den kemiske industri tilbyder TUNAP en professionel serie af slip- og smøremidler, rengøringsmidler og produkter til overfladebehandling, der er blevet udviklet til brug i ventiler og kompressorer med speciel hensyntagen til disses specifikke krav.

TUNAP-produkter yder på grund af deres stabilitet mod kemikalier et væsentligt bidrag til at dine maskiner og systemer kan drives på pålidelig måde og med høj driftssikkerhed.