Governance & Compliance

Vi kræver overholdelse af alle gældende nationale og internationale regler og love.

Compliance / Overholdelse

TUNAP gør sig store bestræbelser i Corporate Governance (virksomhedsledelse) og Corporate Compliance (virksomhedens overholdelse) på både lokalt og globalt plan.

Disse principper omfatter ikke blot overholdelse af alle gældende regler og love, men også den rigtige mentalitet hos de ansatte, som er en uundværlig del af TUNAP-koncernens vedvarende succes.

Og det er vores mål at fremme denne mentalitet. På samme tid indebærer denne mentalitet, at vores medarbejdere overholder alle gældende nationale og internationale regler og love. For at gøre disse principper mere åbenbare for vores medarbejdere og vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere, har vi udviklet praktiske regler for god forretningsskik på grundlag af vores koncernværdier, som er sammenfattet TUNAP-koncernens Code of Compliance (overholdelseskodeks).

Reporting Hotline Speak Up

Vi er forpligtet til at både at behandle hinanden, vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere med integritet. Undersøgelser har vist, at rapporter modtaget fra tredjemand ofte har bidraget til at løse sager om økonomisk kriminalitet. Netop derfor har vi oprettet et system, der både giver TUNAP-koncernens medarbejdere og tredjemand mulighed for at rapportere kriminelle handlinger og andre større overholdelsesovertrædelser. Dette webbaserede værktøj kaldes BKMS-systemet (Business Keeper Monitoring System (forretningsovervågningssystem).

Hvis du ønsker at rapportere en hændelse ved hjælp af dette system, kan du gøre det enten anonymt eller ved at oplyse dit navn. Da vi ikke desto mindre ønsker at dyrke et miljø med åben kommunikation, vil vi opfordre dig til at oplyse dit navn, når du indsender rapporter. Vi vil håndtere dine personlige oplysninger med fuld fortrolighed og tage hensyn til alle involverede parters retmæssige interesser.

Opret venligst en postkasse i BKMS-systemet, hvorigennem vi kan kontakte dig. Dette er vigtigt, hvis vi skulle have opfølgende spørgsmål, eller hvis du gerne vil tilføje yderligere oplysninger til din rapport senere. Kommunikationen via postkassen kan også holdes anonymt, hvis det ønskes.

Systemet er udelukkende beregnet til at gøre opmærksom på tilfælde af mistanke om økonomisk kriminalitet eller større overholdelsesovertrædelser inden for TUNAP-koncernen. Ethvert misbrug af systemet til andre formål kan udgøre en strafbar handling.

Du kan indsende en rapport her.

Mange tak for din støtte!